Make your own free website on Tripod.com

 

ศูนย์เฝ้าระวังทาง...
บรรณาธิการ
ห้องรับแขก
ฉลาดบริโภค
บอกเล่าเก้าสิบ
ร่วมด้วยช่วยสังคม
ข่าวคนดี
แสดงความคิดเห็น

 

โฆษณาขายเซกส์

ใครว่าเมืองไทยไม่การ์ตูน เพศและกามารมณ์ ลูกหลาน เผ่าพันธ์... โฆษณาขายเซกส์ ความจริงต้องยอมรับ รถเมล์แอร์ธรรมชาติ

          ภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มิได้สร้างให้เกิดปัญหาเฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดปัญหากับประชากรในอีกหลาย ๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในปัญหาดังกล่าว คือ ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและคุณธรรมในจิตใจ

          โดยในภาวะวิกฤตครั้งนี้พบว่า ธุรกิจทางด้านเพศพาณิชย์หรือการขายบริการทางเพศเติบโตขึ้นสวนทางกับธุรกิจอื่น ๆ ดูจากการโฆษณาผ่านทางสื่อ โดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมาก มีผู้ตั้งข้อสังเกตต่อการเติบโตของธุรกิจที่ไม่ถูกต้องนี้ว่า เป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตครั้งนี้ทำให้คนรู้สึกเหงา กังวล และเครียด ดังนั้นจึงแสวงหาที่พึ่งเพื่อผ่อนคลาย และบรรเทาอาการเครียดที่เกิดขึ้นขณะที่ภาคธุรกิจที่ล่มสลายผลักดันให้หญิงสาวหน้าตาดี     จำนวนมากหันเหชีวิต มาเป็นหญิงขายบริการด้วยผลตอบแทนคุ้มค่า

          ทั้งนี้เสมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เพราะเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้สื่อดำเนินกิจการต่อไปได้ ที่สำคัญคือ การโฆษณา การขายโฆษณาถือเป็นรายได้หลักของธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน แต่รายได้ที่ผ่านเข้ามาหดหายเพราะพิษเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลายธุรกิจ ดังนั้นจำเป็นที่สื่อจะต้องดิ้นสุดชีวิตเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้วิธีการหนึ่งคือการพยายามขายโฆษณาให้ได้มากที่สุด ซึ่งในบางครั้งอาจต้องเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย สื่อก็ยินดีที่จะรับโทษตามกฎหมายบ้านเมือง เพราะเมื่อบวกลบคูณหารแล้ว ผลประโยชน์ที่ได้รับมากว่าราคาค่าปรับตามความผิด

          โดยการโฆษณาขายบริการทางเพศ ตลอดจนอุปกรณ์ทางเพศระยะแรก จะจำกัดวงโฆษณาในนิตยสารประเภทปลุกใจเสือป่า หรือที่เรียกว่าหนังสือลามก เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องกฎหมาย แต่ในปัจจุบันความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้น การโฆษณาเหล่านี้จึงออกสู่สาธารณะมากขึ้น โดยเริ่มสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่อ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประเภทกีฬา

          การโฆษณาเพศพาณิชย์ที่ปรากฏบนสื่อ มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น ลักษณะบริษัทจัดหาคู่ หาเพื่อนคุย หาคู่เพื่อนออกสังคม หาเพื่อนเพื่อร่วมธุรกิจ โฆษณาขายยาหรืออุปกรณ์ทางเพศ การให้บริการหาความสำราญทางโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ต้องการสำเร็จความใคร่ นอกจากนี้ยังพบการขายบริการหรือขายสินค้าประเภทเนื้อสดมากมายด้วยเช่นกัน

          นายจตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาญัตติมาตรการควบคุมการใช้สื่อเพื่อหาคู่และบริการทางเพศทางสื่อสิ่งพิมพ์โดยในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาได้เชิญอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนสำนักส่งเสริมประสานงานสตรีแห่งชาติมาร่วมชี้แจง แต่ผลที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ้ เนื่องจากทางกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงว่า ในส่วนความรับผิดชอบจะดูแลในส่วนของวิทยุโทรทัศน์ไม่ได้ควบคุมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้นการโฆษณาหาคู่และบริการทางเพศไม่อยู่ในความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในอันที่จะเข้าไปดำเนินการได้

          ด้านตัวแทนสำนักส่งเสริมประสานงานสตรีแห่งชาติ เห็นว่า กฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมในเรื่องนี้ค่อนข้างเก่าและล้าสมัย เช่น การโฆษณาขายยาปลุกเซ็กส์ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และไม่มีโทษจำคุก หรือโฆษณาเพื่อนเที่ยวทางโทรศัพท์ หรือ SEX PHONE มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6,000 บาท ขณะที่การดำเนินการกับบริษัทจัดหาคู่ก็ไม่มีกฏหมายใดระบุความผิดชัดเจน 

          โดยประเด็นทางด้านบทลงโทษที่ไม่รุนแรง ไม่สามารถปรามการกระทำผิดการโฆษณาธุรกิจทางเพศสอดคล้องกับการเปิดเผยของ นายนิโรธ เจริญประกอบ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งหน่วยงานนี้มีอำนาจเต็มตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค ในการตรวจสอบการโฆษณาขายบริการทางเพศ การกระทำดังกล่าวเป็นการโฆษณาที่เข้าข่ายความผิดเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฏหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ระบุโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          นายนิโรธ กล่าวว่า ทาง สคบ. ทำหนังสือเรียกผู้ประกอบการ นสพ. มาชี้แจง จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลการชี้แจงส่งให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การโฆษณาธุรกิจทางเพศเข้าข่ายนำไปสู่ความเสื่อมศีลธรรม แต่ในเบื้องต้นเจ้าของโฆษณาจะมีโทษปรับเพียง 2 ใน 3 ของโทษปรับที่ระบุไว้ ขณะที่สื่อที่พิมพ์โฆษณาจะได้รับโทษปรับกึ่งหนึ่งของเจ้าของโฆษณา โดยหากกระทำผิดซ้ำอีกครั้งจะได้รับโทษเต็มตามที่ระบุในกฏหมาย และความผิดในครั้งที่ 3 จะได้รับโทษสูงสุดคือจำคุก แต่ปรากฏว่า แม้ทาง สคบ. จะเรียกผู้ประกอบการมาปรับแล้ว 6-7 ราย แต่บางรายฝ่าฝืนคงกระทำการโฆษณาต่อไป

          จะเห็นว่า การดำเนินการแก้ไขยังไม่สามารถจัดการกับการโฆษณาเพศพาณิชย์ได้อย่างเด็ดขาด ขณะที่สิ่งที่น่าวิตกกังวลมากคือ กลุ่มที่อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารเกี่ยวกับกีฬา ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา การโฆษณาที่ใช้ข้อความกระตุ้นและเรียกร้องความสนใจ อาจทำให้กลุ่มผู้อยากทดลองไปใช้บริการ อยากเข้าไปสัมผัสหรือลองในสิ่งไม่ถูกต้องเหล่านั้น

          การแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้หน่วยงานแรกที่ต้องแสดงความรับผิดชอบ คือ สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาไม่เหมาะสมดังกล่าว โดยสื่อไม่ควรจะคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับเท่านั้น เพราะผลประโยชน์ของสื่อได้สร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยรวม ดังนั้นจึงควรที่สื่อต้องยุติการโฆษณาธุรกิจเพศพาณิชย์ทุกประเภท ในส่วนของภาครัฐนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ ให้ความสนใจเรื่องการโฆษณาทางธุรกิจทางเพศ โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี หรือกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันสมัยสามารถควบคุมการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องได้ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องเหลือบ่ากว่าแรงอะไร

          และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือประชาชนผู้บริโภค น่าจะได้ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสแก่หน่วยงานราชการ หากพบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้ามาดำเนินการตามกฎหมายทันที ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดบุตรหลาน คอยให้คำแนะนำและชี้แนะการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มเป้าหมายสำคัญของโฆษณาประเภทนี้อย่าไปอยากรู้หรืออยากลองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว หางานอดิเรก กิจกรรมที่น่าสนใจอื่นทำดีกว่า อย่าไปสูญเสียเวลากับการล่อลวงของกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งอาจทำให้ต้องสูญเสียทั้งเงินและเวลาที่จะไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดประโยชน์กว่า

 


   ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม