Make your own free website on Tripod.com

 

แนะนำ

แนะนำ เกี่ยวกับศุนย์... บุคลากร

 

ศูนย์เฝ้าระวังทาง... บรรณาธิการ ห้องรับแขก ฉลาดบริโภค บอกเล่าเก้าสิบ ร่วมด้วยช่วยสังคม ข่าวคนดี แสดงความคิดเห็น

     วัฒนธรรมเป็นสมบัติของคนทั้งชาติทุกคนมีส่วนทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง หรือเสื่อมสลายลงได้ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อแท้ของวัฒนธรรม จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษารับรู้ไว้เพื่อเป็น ภูมิคุ้มกัน ในการสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับต่างชาติได้อย่างมีสติและเหมาะสม

      จากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบ้านเมืองเวลานี้เราได้ตกอยู่ในสภาวะที่เสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจกับต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า คนไทยยังมีศักดิ์ศรีก็คือ   การมีวัฒนธรรมประจำชาติ   วันใดที่เราสูญเสียวัฒนธรรมไป   เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้สูญเสียเอกราชทางวัฒนธรรมของชาติไปอย่างสิ้นเชิง     ประการสำคัญในยุคแห่งเทคโนโลยี   การสื่อสารไร้พรมแดนการหลั่งไหลแพร่ระบาดของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา อย่างขาดการกลั่นกรอง การเบี่ยงเบนวัฒนธรรมไทยในสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ อาจเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อศักดิ์ศรีของชาติและนั่นคือเหตุผลที่มาของ การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

        สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการ สร้างแนวร่วมเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างแนวปราการป้องกันภัยทางวัฒนธรรมของชาติโดยจะให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อบุคคล เป็นต้น

        สำหรับข้อมูลข่าวสารของศูนย์เฝ้าระวังที่จัดทำขึ้นครั้งนี้ ได้นำเอาข้อคิดของ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม มาบอกกล่าวให้ทราบว่าภัยทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร และเราต้องช่วยกันเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างไร    นอกจากนี้จะมีบทวิเคราะห์แนวความคิดสร้างสรรค์ในการทำโฆษณาสะท้อนอะไรในสังคมปัจจุบัน และ การ์ตูนไทยภูมิปัญญาไทย ไม่ด้อยกว่าการ์ตูนเทศรวมทั้งสาระอื่น ๆ  ซึ่งน่าสนใจศึกษาทุกประเด็น

อย่าลืม ถ้ารักตัวเองต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรม

ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม